Kuntotarkastus

Hyvä kuntotarkastaja tekee työnsä huolellisesti

Kuntotarkastaja Jon Kangas

Olen kuntotarkastaja Jon Kangas ja toimin yrittäjänä Byggtask Oy:ssä. Toimin tällä hetkellä yksinyrittäjänä ja vastaan koko liiketoiminnasta itse. Olen valmistunut insinööriksi vuonna 2011 ja olen toiminut kuntotutkimusten sekä rakennusfysiikan parissa siitä lähtien. Kuntotarkastuksia olen tehnyt satoja monipuolisesti eri aikakausien omakotitaloihin. Olen työskennellyt myös isojen toimijoiden kanssa ja päässyt mukaan tutkimaan kulttuurihistoriallisesti tärkeitä rakennuksia ja muita valtion rakennuksia.

Teen työni intohimoisesti ja tunnollisesti, mutta teknisen tietämyksen lisäksi minulla on usean vuoden kokemus kirvesmiehen töistä, joten rakenneavaukset ja muut työn suorittamiseen liittyvät kysymykset ovat minulle tuttuja. Raportit laadin selkeiksi ja helposti luettaviksi, joita jokainen osaa tulkita yksiselitteisesti.

Tulen hyvin juttuun asiakkaiden kanssa kuntotarkastuksella ja tarkastushetkistämme tulee varmasti mieluisia. Useimmat asiakkaani ovat käyttäneet palveluitani uudelleen, kun asunnonvaihto on ollut edessä tai heillä on ollut tarvetta muille asiantuntijapalveluille.

Kuntotarkastus Rovaniemi, Kuntotarkastus Oulu, Kuntotarkastus Tornio

Asuntokaupan kuntotarkastus

Byggtask tarjoaa puolueettomasti, paikallisesti ja asiakaslähtöisesti asunnon kuntotarkastuspalveluita. Tilaa meiltä asunnon kuntotarkastus alueilla Oulu, Rovaniemi, Tornio, Kemi ja myös muualla Lapin alueella esimerkiksi Ylläs ja Levi. Kysy rohkeasti tarjousta palveluistamme, sillä toimimme koko Lapin ja Pohjois-Pohjanmaan alueella.

Kuntotarkastus on asuntokaupan tärkeimpiä työkaluja, sillä se antaa puolueetonta tietoa kaupan kohteen kunnosta, vioista ja korjausehdotuksista. Hyvän kuntotarkastusraportin avulla pääset tekemään päätöksen parhailla mahdollisilla tiedoilla. Talon kuntotarkastus on tärkeä turva myös myyjälle, sillä reklamointi on vaikeaa tehdä sellaisista vioista tai puutteista, jotka on kaupantekohetkellä ollut ostajalla tiedossa. Yhteenvetona voidaan todeta, että kuntotarkastuksen tavoitteena on tuottaa puolueetonta tietoa asuntokaupan osapuolille kohteen rakennusteknisestä kunnosta, mahdollisista korjaustarpeista, vioista ja puutteista ja toimenpide-ehdotuksista.

 1. Tavoite: Kuntotarkastuksen tavoitteena on antaa sekä myyjälle että ostajalle selkeä kuva asunnon kunnosta ja mahdollisista korjaustarpeista.
 2. Sisältö ja laajuus: Kuntotarkastus kattaa asunnon rakenteelliset ja talotekniset osat. Kuntotarkastuksessa tarkastetaan erityisesti riskirakenteet, turvallisuusnäkökohdat ja terveyshaittoja aiheuttavat riskit. Kerrostalohuoneistoissa tarkastus rajoittuu huoneiston sisäpuolisiin osiin.
 3. Tarkastusmenetelmät: Kuntotarkastuksessa käytetään erilaisia tarkastusmenetelmiä riskien havaitsemiseksi.
 4. Mittaukset ja erityistarkastelut: Kuntotarkastuksessa voidaan tehdä erilaisia mittauksia ja erityistarkasteluja asunnon kunnosta riippuen.
 5. Rajaukset ja epävarmuustekijät: Kuntotarkastuksessa on tiettyjä rajauksia, ja tarkastuksen tuloksiin voi vaikuttaa erilaiset epävarmuustekijät.
 6. Raportointi: Kuntotarkastuksen jälkeen laaditaan kuntotarkastusraportti, joka sisältää tarkastuksen tulokset, havainnot ja suositukset. Raporttiin voi sisältyä myös erilaisia liitteitä.
 7. Kuntotarkastajan vastuu ja asiantuntemus: Kuntotarkastajan tulee olla pätevä ja kokenut, ja hänellä on tiettyjä vastuita tarkastuksen suorittamisessa.
 8. Apuvälineet: Kuntotarkastuksessa käytetään erilaisia apuvälineitä, kuten mittalaitteita, käsityökaluja ja suojaimia.

Hinnasto

SijaintiHinta, sis. alv 24 %
Kuntotarkastus Tornio750 €
Kuntotarkastus Keminmaa750 €
Kuntotarkastus Kemi750 €
Kuntotarkastus Tervola, Ylitornio800 €
Kuntotarkastus Rovaniemi, Pello850 €
Kuntotarkastus Oulu850 €
Kuntotarkastus Levi, Ylläs, Kolari, Kittilä900 €
Alle 10 vuotta vanhat kiinteistöt-100 € normaalihinnoista
Hinnat sisältävät haastattelut, tarkastuksen, matkakustannukset ja raportoinnin. Rakenneavaukset sovitaan erikseen alkaen 100 €/kpl, sis. alv 24%.

Hyvä kuntotarkastustapa

Suosittelemme käyttämään vain kuntotarkastajia, jotka noudattava hyvää kuntotarkastustapaa. Kun näitä vaiheita ja ohjeita noudatetaan, niin kuntotarkastuksen laatu on varmasti parempi ja myös hyödyllisempi asiakirja sekä myyjälle että ostajalle. Erityisesti vanhan talon kuntotarkastuksessa on oltava huolellinen ja selvitettävä paljolti kokemusperusteisesti riskirakenteet ja mahdolliset tarkemmin tutkittavat rakenteet. Laaja kuntotarkastus on aina meidän suositus, suppeampia tarkastuksia voidaan tehdä esim. taloyhtiömuotoisiin kohteisiin, missä ei ole kiinteistön omistajan lupaa rakenteiden avaamiselle, lue lisää kuntotarkastus rivitalo. Haluamme luoda teille hyviä kuntotarkastus kokemuksia

 1. Ohjekortit ja eettiset säännöt: Rakennuksen kuntotarkastus suoritetaan ohjekorttien mukaisesti (LVI 01-10413, KH 90-00393 ja LVI 01-10414). Näiden tarkoituksena on yhtenäistää ja selkeyttää kuntotarkastustoimintaa sekä lisätä kuntotarkastusten luotettavuutta.
 2. Tarkastustulosten arviointi: Tarkastustuloksia arvioitaessa on otettava huomioon aistienvaraisen ja rakenteita rikkomattoman menetelmän aiheuttamat rajoitukset sekä epävarmuustekijät. Täyttä varmuutta rakenteiden kunnosta ei voi saada ilman laajoja rakenteiden avauksia.
 3. Kuntotarkastuksen vaiheet: Kuntotarkastus koostuu useista vaiheista, kuten:
  • Kuntotarkastuksesta sopiminen ja sopimuksen laatiminen
  • Asukkaan haastattelu ja asiakirjoihin tutustuminen
  • Tarkastus
  • Alustava yhteenveto
  • Tarkastusraportin laatiminen
 4. Kuntotarkastuksen tavoite: Kuntotarkastuksen tavoitteena on tuottaa puolueetonta tietoa asuntokaupan osapuolille kohteen rakennusteknisestä kunnosta, korjaustarpeista, vaurioriskeistä, käyttöturvallisuusriskeistä, terveysriskeistä ja toimenpide-ehdotuksista.
 5. Sopiminen: Kuntotarkastuksesta ja sen yhteydessä tai erikseen tehtävistä toimista sovitaan kirjallisesti etukäteen. Sopimusasiakirjoihin kirjataan mm. tarkastuksen kohde, tarkastusajankohta, osapuolet, tarkastuksen tarkoitus, laajuus, suoritustapa ja muut relevantit tiedot.

Usein kysytyt kysymykset

Kuntotarkastus hinta – Mitä kuntotarkastus maksaa?

Kuntotarkastuksen hinta vaihtelee paikkakunnittain 700-1500€ välillä riippuen laajuudesta. Pyydä tarjous kuntotarkastuksista täältä.

Kuka maksaa kuntotarkastuksen?

Mikäli kuntotarkastus tehdään etukäteen, niin myyjä maksaa kuntotarkastuksen. Tarvittaessa tehdään ostajan kierros, kun sopiva ostaja on löytynyt. Kun kuntotarkastus tehdään hyväksytyn ostotarjouksen jälkeen, niin ostotarjouksen ehdot vaikuttavat kustannusjakoon, mutta usein kuntotarkastuksen maksu puolitetaan ostajan ja myyjän kesken.

Milloin kannattaa tehdä kuntotarkastus?

Tarkastus voidaan tehdä jo silloin, kun kiinteistö laitetaan myyntiin, jolloin se toimii myynnin edistämisenä. Tällöin voidaan tehdä ostajan kierros, sopivan ostajan löytyessä, jossa käydään asiat lävitse ostajaa ajatellen. Etukäteen tehtyä kuntotarkastusta voidaan hyödyntää asunnon markkinoinnissa. Kuntotarkastus kannattaa tehdä ennen asuntokauppoja, niin molemmat osapuolet ovat varmasti tietoisia kaupan kohteen kunnosta ja nykytilasta.

Mitä kuntotarkastus pitää sisällään?

Kuntotarkastuksesta tehdään kirjallinen sopimus osapuolten välillä, mistä selviää kohde, osapuolet, tarkastuksen laajuus ja hinta sekä muut ehdot. Tätä ennen on yleensä tehty alkuhaastattelu myyjälle, jolla kerätään tietoa kiinteistön käyttäjähavainnoista ja korjaushistoriasta. Ennen kuntotarkastusta allekirjoitetaan sopimus, käydään lävitse alkuhaastattelu ja tutkitaan rakennepiirustukset, mikäli sellaiset löytyvät. Kuntotarkastuksen aikana kuntotarkastaja käy lävitse rakennusosat sisältä ja ulkoa. Mikäli rakenteissa ei havaita puutteita tai vaurioita silmämääräisesti tai mittalaitteiden avulla, niin siirrytään yleensä riskirakenteiden tutkimiseen, mikäli sellaisia rakennuksesta löytyy.

Rakenneavauksesta on myös sovittu sopimusta laadittaessa eli kuntotarkastaja tekee rakenneavauksen, tutkii rakenteen ja peittää tutkimusalueen yleensä peitelevyllä tai vastaavalla. Avauksen korjaus ei kuulu kuntotarkastajan vastuulle, mutta tarvittaessa korjaustyöt voidaan järjestää yhteistyöverkoston kautta. Kuntotarkastuksen jälkeen pidetään yhteenveto havainnoista ja tämän jälkeen siirrytään raportointivaiheeseen. Yleensä raportti laaditaan 1-3 työpäivän aikana ellei toisin ilmoiteta.

Miksi kuntotarkastus on tärkeä?

Asuntokaupan kuntotarkastus on keskeinen osa onnistunutta asuntokauppaa. Se tarjoaa sekä ostajalle että myyjälle mielenrauhaa ja varmuutta kaupan kohteen kunnosta. Kuntotarkastuksen avulla voidaan tunnistaa mahdolliset piilossa olevat vauriot ja ongelmat, jotta ne voidaan korjata ajoissa.

Millä alueilla teette kuntotarkastuksia?

Byggtask tekee kuntotarkastuksia aina yksikköhinnoin Lapin ja Pohjois-pohjanmaan alueella. Tilaa meiltä kuntotarkastus alueilla Tornio, Kemi, Rovaniemi ja Oulu, mutta myös muualla Pohjois-Suomen alueella.

Palvelut

kuntotarkastus rovaniemi, kemi, tornio ja oulu

Kuntotarkastukset

Kuntotarkastus on keskeinen osa asuntokauppaa ja kiinteistön ylläpitoa. Tarjoamme perusteellisia ja ammattitaitoisia kuntotarkastuksia Lapin alueella. Ennen kuntotarkastusta perehdymme lähtötietoihin ja teemme alkuhaastattelun. Kuntotarkastuksen jälkeen laadimme yksityiskohtaisen kuntotarkastusraportin, joka antaa selkeän kuvan mahdollisista korjaustarpeista. Mietitkö asunnon kuntotarkastuksen kustannuksia ja kuka maksaa? Ota yhteyttä, niin neuvomme ja opastamme sinua läpi prosessin.

kuntotarkastus rovaniemi, kemi, tornio ja oulu

Rakennustyön valvonta

Rakennustyön valvonta on avain onnistuneeseen ja laadukkaaseen rakennusprojektiin. Erikoistumme erityisesti vastaavan työnjohtajan palveluihin ja kylpyhuoneremonttien valvontaan, varmistaen, että remontti suoritetaan korkeimpien standardien mukaisesti. Tarvitsetko kylpyhuoneremontti valvojaa tai mietitkö remontin valvonnan hintaa? Olemme täällä auttaaksemme. Tarjoamme kattavaa rakennustöiden valvontaa, joka kattaa kaikki remontin vaiheet alusta loppuun. Luota ammattitaitoomme ja varmista, että rakennusprojektisi toteutetaan sujuvasti ja laadukkaasti.

kuntotarkastus rovaniemi, kemi, tornio ja oulu

Kosteuskartoitukset

Tarve kosteuskartoitukselle voi syntyä esim. vesivahingon seurauksena tai kosteusvaurio epäilystä. Yleensä vesivahinko huomataan helposti, mikäli ne liittyvät laitteiden rikkoutumiseen tai esim. vesikaton vuotoon. Vesivahingon kosteuskartoituksessa selvitetään vahinkotapahtuman laajuus, mitä on tapahtunut ja miksi vesivahinko on päässyt tapahtumaan. Kartoituksessa raportoidaan myös vahinkoalueen tilat, niiden pintamateriaalit ja pinta-alat, jolloin kartoitusraportti toimii mm. vakuutusyhtiön työkaluna korvauspäätöksissä. Mikäli asut asunto-osakeyhtiössä, niin tutkimuksiin pitää olla taloyhtiön lupa, joten näissä tapauksissa kannattaa edetä isännöitsijän tai hallituksen puheenjohtajan kautta.

Mielenkiintoista ja tärkeää luettavaa

Arvostan sisäilmayhdistyksen Terveelliset tilat tietojärjestelmää ja suosittelen jokaisen perehtymään heidän tarjoamaan tietoon (https://www.sisailmayhdistys.fi/Terveelliset-tilat)

Lyhyt tietoisku rakentaja.fi palvelusta vastaavan työnjohtajan tehtävistä. Suosittelen rakentajia liittymään rakentaja.fi jäseneksi, sieltä saa paljon hyvää tietoa rakennushankkeeseen ryhtyvälle. Vastaavan työnjohtajan tehtävistä on hyvä sopia aina sopimuksella. (https://www.rakentaja.fi/artikkelit/633/vastaava_tyonjohtaja.htm)

Scroll to Top